Slider 1
Slider 2

Program lojalnościowy

Nagrody

500 pktBon o wartości 50 złdo wykorzystania na zabiegi pielęgnacyjne

1000 pktBon o wartości 100 złdo wykorzystania na zabiegi pielęgnacyjne

1500 pktBon o wartości 150 złdo wykorzystania na zabiegi pielęgnacyjne

Regulamin programu lojalnościowego

OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Zega Gabinet Kosmetologii Estetycznej
 2. Program lojalnościowy – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują usług u Organizatora. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora.
 5. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 6. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 8. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 9. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora.
 10. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za usługi Organizatora, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami.
 11. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 12. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 13. Z premiowania zabiegów Punktami może być wyłączony określony asortyment zabiegowy. Do usług wyłączonych z premiowania punktami należą usługi oraz produkty, które są objęte okresowymi bądź stałymi promocjami tj.:
  · Wszelkiego rodzaju pakiety/karnety dostępne w Zega Gabinecie, usługi oraz produkty objęte stałymi lub okresowymi promocjami, wypełniacze, zabiegi mezoterapii igłowej, botox, stymulatory tkankowe, osocze bogatopłytkowe, makijaż permanentny, zabiegi powyżej 1000zł.
  · Organizator ma prawo do wyłączenia określonego asortymentu zabiegowego.
 14. Punkty za upominkowe zaproszenia są automatycznie naliczane w dniu zabiegu osobie, która to zaproszenie otrzymała.
 15. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 16. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 17. Za każde wydane 1 zł w gabinecie na zabieg z oferty która wlicza się w program lojalnościowy jest przyznawany 1 punkt.
 18. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na bony zniżkowe.
 19. Przy jednej wizycie można wykorzystać maksymalnie 500 punktów o wartości 50zł.
 20. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w treści regulaminu i katalogu nagród włącznie z zmianą punktacji za usługi.
 22. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.