Slider 1
Slider 2

RODO

Dnia 25.05.2018 r na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 r.

W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26.04.2016 r. pragniemy przekazać informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa do Zega Gabinetu Kosmetologii Estetycznej, ul. Mickiewicza 21/2, 76-200 Słupsk, NIP: 5782887906.

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zega Gabinet Kosmetologii Estetycznej ul. Mickiewicza 21/2, 76-200 Słupsk, NIP: 5782887906 e-mail: recepcja@zega-online.pl, tel.: 503 428 370.
  2. Admnistrator przetwarza dane osobowe w celu: wykonania usługi, przesyłania informacji handlowych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym celu umawiania wizyt – na mocy stosowanych umów powierzenia i przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: recepcja@zega-online.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
  9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług oraz otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. W przypadku nie podania powyższych danych nie będzie możliwości przeprowadzenia powyżej wymienionych czynności.